08 – 587 196 00

Bygging-Uddemann

”22 år som kund säger sig kanske själv? Vi har valt att fortsätta med Kontorskraft för att samarbetet helt enkelt har gått så bra.”

– Henrik Magnusson, Managing Director.

Uppdrag

Att skapa en flexibel, strukturerad och säker IT-miljö med höga krav på prestanda och hastighet då Bygging-Uddeman är verksamma och arbetar över hela världen. Deras dagliga verksamhet kräver en molnbaserad plattform för att få tillgång till sitt arbete oavsett var man befinner sig, en högpresterande uppkoppling för videokonferenser och smidiga samarbetsplattformar. Utöver detta ett supportavtal som garanterar dom snabbast möjliga service och support.

Lösning

En komplett nätverkslösning med fysisk server och back-up lösning för en högpresterande säker internetuppkoppling. Dropbox har adderats för en strukturerad, smidig plattform för delning och samarbete i dokument och filer. För att Bygging-Uddemanns medarbetare endast ska kunna fokusera på deras affärsmål har de även valt ett heltäckande supportavtal och licenshantering av Kontorskraft.

Vad säger Bygging-Uddemann själva?

”22 år som kund säger sig kanske själv? Vi har valt att fortsätta med Kontorskraft för att samarbetet helt enkelt har gått så bra. Kontorskraft har alltid varit snabba på support och bistått med hjälp, även i de fall där det kanske inte ligger på deras bord – det finns en anda om att alltid hjälpa till. Ni ser till våra behov och med kompetens och erfarenhet kunna se till att vi fått en IT-miljö för våra behov och som passar vår verksamhet.”

Bygging-Uddemann är världsledande inom glidformsgjutning av höga betongbyggnader. Organisationen har sin bas i Sverige men samarbetspartners och -företag finns spridda över hela världen. Bygging-Uddeman har utvecklat system, metoder och utrustning för kunder runt om i världen och har idag själva representanter och kontor i över 20 länder.

www.bygging-uddemann.se