08 – 587 196 00

Priveq

”Det är alltid skönt att veta att man kan vända sig till Kontorskraft när man behöver hjälp. IT är en så pass stor del av vårt vardagliga arbete så det måste bara fungera.”

– Maria Lundborg, Office Manager.

Uppdrag

Förse Priveq med en molnbaserad plattform som mötte deras behov av att enkelt kunna söka efter dokument, strukturera verksamhetens filer och dokument likt tidigare (serverbaserad) samt flexibel åtkomst. Ett stort krav var också att övergången till den nya plattformen skulle vara smidig och med minsta märkbara skillnad för slutanvändaren. Utöver detta önskades även en lätthanterlig IT-miljö med support och stöd från Kontorskraft då Priveq själva har begränsat med tid och kunskap. Slutligen en molnbaserad telefonilösning innefattande företagsabonnemang samt växelfunktioner.

Lösning

Priveq är försedda med en Dropbox-lösning som främjar samarbetet mellan olika parter, möjliggör smidig och säker åtkomst av dokument oavsett var användaren är med hjälp av behörighetsinställningar och åtkomstspärrar. Utöver detta har Kontorskraft bistått Priveq med en kvalitativ nätverkslösning, licenshantering, supportavtal och telefoni/växellösning från Telavox. Detta för att underlätta Priveqs vardagliga arbete och låta dem fokusera på deras kärnverksamhet och inte deras IT-miljö.

 Vad säger Priveq själva?

Tidigare hade vi mindre kontakt med vår IT-leverantör men idag finns en betydligt närmare relation med Kontorskraft, vilket är väldigt värdefullt för oss. Det är alltid skönt att veta att man kan vända sig till Kontorskraft. IT är en så pass stor del av vårt vardagliga arbete så det måste bara fungera.

Priveqs affärsidé bygger på att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtbolag. Bolaget har en dynamisk verksamhet där man investerar i företag inom olika branscher och detta ställer höga krav på flexibilitet, kunskap och förtroende.

www.priveq.se