08 – 587 196 00

Att växla från Skype till Teams

byta från skype till teams
Använder ni fortfarande Skype i erat arbete? Då är det hög tid att sluta.

Ett invant mönster av att arbeta i ett specifikt verktyg tar tid att förändra. Se till att du och dina medarbetare får tid att vänja er vid erat nya kommunikationsverktyg, ersättaren till Skype for Business - Microsoft Teams.

byta från skype till teams

Skype for business försvinner

Skype har länge varit känd som den ledande videomötes-plattformen och alla har vi nog någon gång använt den. Faktum är att Skype faktiskt är upphovsmakare till uttrycket Skypea som idag är ett beskrivande ord för vad det är man faktiskt gör när man deltar i ett videomöte. Men från och med 31 juli 2021 kommer Skype inte längre att finnas utan ersätts av dess efterföljare; Microsoft Teams.

Ersätts av Microsoft Teams

Microsoft Teams har växt dramatiskt under de senaste åren. Teams fungerar till skillnad från Skype inte bara som en videomötes-funktion. Microsoft Teams beskrivs som ett nav för samarbete som kombinerar massvis av olika kommunikativa medel så som chatt, videomöten, telefonsamtal och delade filer i en och samma app. Om du vill veta hur ni kommer igång, läs vår artikel "Tips för Teams" för en snabbkurs!

När bör man byta från Skype till Teams?

Eftersom Skype försvinner från och med den 31 Juli 2021 uppmanar Microsoft sina Skype-kunder att det är hög till att påbörja övergången från Skype till Teams. Se till att ni får en smidig och effektiv överlåtelse och adoptering av det nya kommunikationsverktyget Microsoft Teams.

Hur hjälper Microsoft sina kunder att uppgradera till Teams?

Men hur går man då tillväga som nuvarande Skype kund i uppgraderingen till Microsoft Teams? Microsoft erbjuder nu sina Skypekunder en integrerad Skype-Teams funktion. Tillägget fungerar fram tills utgångsdatumet träder i kraft för att ge möjlighet att bekanta sig med Teams innan själva bytet sker.

Microsoft tillhandahåller även noggrann beprövad vägledning som hjälper företag med uppgraderingen genom planering, ramverk och check-listor. Denna vägledning är för enkelhetens skull uppdelad i flera olika steg. Detta så att du som användare lätt kan följa oavsett vart i övergångsfasen du befinner dig.

De har även utvecklat kompletterande och interaktiva live-workshops och webinar som guidar dig och ditt företag igenom just er uppgraderingsresa. Här kan du läsa mer om hur ditt företag steg för steg uppgraderar sig till Microsoft Teams.

Kan jag inte bara radera mitt Skypekonto och skapa ett nytt Teamskonto?

Nej riktigt så enkelt är det inte. Att som företag växla från Skype till Teams är inte bara en teknisk migration utan ett förändrat arbetssätt i hur dina anställda kommunicerar med varandra och era externa partners.

Det är därför viktigt att inte bara få tekniken att fungera utan även att få dina anställda med på tåget genom information som bidrar till en positiv upplevelse och acceptans. Det är även viktigt att få in ett gemensamt arbetssätt för just ert företag. Hur ni kommer att använda Teams på ett sätt så att alla agerar på samma sätt och arbetar utifrån företagets förhoppning.

Vi hjälper er

En övergång till en ny plattform kan vara omständigt, svårt och kännas besvärande. Var ska man börja? Hur ska man gå tillväga? Hur går flytten till tekniskt och hur kommer detta att fungera i praktiken? Istället för att chansa - ta hjälp av någon med erfarenhet. Vi kan hjälpa er att planera, genomföra och utbilda er i er resa från Skype till Microsoft Teams. Vi erbjuder en tjänst som ger er både en Microsoft 365 licens + support vilket kommer ge er förutsättningarna för en så bra övergång som möjligt.

Läs mer om våra tjänster