08 – 587 196 00

Distansarbete – Här för att stanna 


Att den pågående pandemin lett till ökat arbete på distans har nog inte undgått någon. Men nu visar studier att distansarbetet är här för att stanna även efter pandemin.

distansarbete säkerhet

En studie från Microsoft som utförts av KRC Research i samarbete med Boston Consulting Group under augusti 2020 samlar drygt 9000 chefer och medarbetares uppfattningar om distansarbete från 15 olika marknader runt om i Europa*. Detta visar undersökningen:

  • 87% av chefer i Sverige menar att deras anställda kommer att få möjligheten att jobba på distans även efter pandemin.
  • 75% av svenska chefer menar att de upplever samma eller till och med ökad produktivitet bland sina distansarbetande anställda. Det är alltså endast 25% som anser att produktiviteten har försämrats.
  • 4/10 medarbetar i Sverige menar dessutom att möjligheten till ett flexibelt arbete på distans gör arbetsgivaren mer attraktiv att jobba för.
  • Dock är det hela 63% av de tillfrågade cheferna i Sverige som upplever att de ännu inte fått kläm på hur de effektivt kan leda sina team på distans.

Det sistnämnda tyder på att det fortfarande finns efterfrågan på stöd och hjälp kring hur man som chef/ledare på bästa sätt leder och guidar sina anställda på distans.

Men hur optimerar man sina chanser till ett effektivt distansarbete då?

Steg 1
Se till att ditt företag är försedda med de rätta kommunikationsverktygen. Det är viktigt för team på distans att enkelt kunna kommunicera med varandra både i text och via videomöten.

Steg 2
Kommunikation innebär inte enbart chattfunktioner eller dylikt. Den verkliga kärnan till ett gott samarbete på distans grundar sig i att planera tillsammans och att hela tiden hänga med i sina medarbetares scheman och todo´s. Se därför även till att företaget har bra planeringsverktyg som är delbara med hela organisationen.

Steg 3
Se till att det finns en vattentät struktur för alla olika team att arbeta efter. Minimeras antal frågetecken som kan uppstå kring vart saker skall vara eller hur man bör gå tillväga när man skall utföra en viss uppgift med tydlig projektplanering. Med tydlig struktur där alla följer samma mönster minskar stressen hos både ledning och anställda.

Steg 4
Se till att hålla din företagsdata skyddad även när fler privata enheter används och medarbetare är uppkopplade på olika (ibland även publika) wifi-nätverk.

Vi hjälper er!

Microsoft365 innehåller alla av de ovanstående stegen och vi på Kontorskraft hjälper er gärna med uppsättning, vägledning och stöttning i ert arbete mot ett fungerande och effektivt arbete på distans.

Läs mer

 

Lär dig mer om våra tjänster