08 – 587 196 00

Hur du skriver bra prompts: En guide för att få ut det mesta av AI-modeller

Vad är en prompt?

En prompt är en kort instruktion eller fråga som du ger till en AI-modell, till exempel Bard, ChatGpt, Copilot. Den berättar för modellen vad du vill att den ska göra och ger den informationen den behöver för att utföra din begäran.

AI prompt

Tänk på en prompt som en beställning till en kock. Ju mer detaljerad och specifik din beställning är, desto bättre blir resultatet. Om du bara säger "Jag vill ha mat", kommer kocken att ha svårt att veta vad du vill ha. Men om du säger "Jag vill ha en grillad kycklingfilé med potatismos och grönsaker", kommer kocken att veta exakt vad du vill ha och kan ge dig en god måltid.

På samma sätt, ju mer detaljerad och specifik din prompt är, desto bättre resultat kommer du att få från en AI-modell.

Här är några exempel på prompts:

 • Skriv en rapport om försäljningstrenderna för det senaste kvartalet.
 • Utforma en marknadsföringsstrategi för att lansera ett nytt produkt.
 • Skapa en presentation om företagets mål och vision inför styrelsemötet.
 • Skriv en handbok för anställda om företagets policy för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Utveckla en strategi för att förbättra kundnöjdheten baserat på feedback från enkäter.
 • Skapa en budgetplan för nästa års projekt med noggranna kostnadsuppskattningar.
 • Analysera data från marknadsundersökningar för att identifiera nya affärsmöjligheter.
 • Skriv ett förslag för att förbättra effektiviteten i arbetsflödet inom avdelningen.

Dessa prompts är avsedda att simulera olika arbetsuppgifter och utmaningar som man kan ställas inför inom olika yrken och branscher.

prompt

Hur du skriver bra prompts

Att skriva effektiva prompts är nyckeln till att få ut det mesta av AI-modellerna. En bra prompt ger modellen tydliga instruktioner och information, vilket resulterar i mer relevanta och kreativa resultat.

Här är en guide för att skriva bra prompts:

1. Använd en konversationsliknande ton: Se det som att du har en konversation med en verklig person när du skriver dina prompts.

2.Var specifik och detaljerad: Ju mer specifik du är i din prompt, desto bättre resultat kommer du att få. Se det nästan som att du ska chatta med en människa som du ska få information  Istället för att säga "Skriv en dikt om kärlek", försök med "Skriv en dikt om förlorad kärlek från en hunds perspektiv."

3. Använd tydliga nyckelord: Inkludera relevanta nyckelord i din prompt för att styra modellens output. Om du till exempel vill ha en produktbeskrivning, använd nyckelord som beskriver produktens funktioner och fördelar.

4. Välj rätt stil och ton: Tänk på vilken stil och ton du vill ha i ditt resultat. Använd ord och fraser som speglar den önskade effekten.

5. Ge bakgrundsinformation: Om du vill ha ett mer detaljerat resultat, ge modellen lite bakgrundsinformation. Om du till exempel skriver en berättelse, beskriv karaktärerna, miljön och situationen.

6. Använd referenser och liknelser: Referenser till andra verk eller liknelser kan hjälpa modellen att förstå vad du vill ha. Om du till exempel vill ha en bild i en viss stil, nämna en konstnär eller en annan bild som inspiration.

7. Undvik flertydiga uttryck: Var tydlig och koncis i din prompt för att undvika missförstånd. Flertydiga uttryck kan leda till oönskade resultat.

8. Testa olika variationer: Experimentera med olika formuleringar av din prompt för att se hur de påverkar resultatet. Ibland kan små ändringar ge stora skillnader.

9. Använd verktyg och resurser: Det finns många verktyg och resurser tillgängliga för att hjälpa dig att skriva bra prompts. Leta efter onlineguider, tutorials och exempel på prompts för inspiration.

10. Lär av dina misstag: Om du inte är nöjd med resultatet av din prompt, analysera vad som gick fel och försök igen. Med övning kommer du att bli bättre på att skriva effektiva prompts.

11. Ha kul! Att skriva prompts kan vara en kreativ och rolig process. Var inte rädd för att experimentera och prova nya saker.

Viktigt att du inte delar något privat om du inte skriver med en skyddad AI-modell

När du skriver prompts i en professionell miljö, till exempel på jobbet, är det viktigt att vara försiktig med vad du delar. Lägg inte ut något privat eller konfidentiellt information i en prompt. Här har du några exempel:

 • Personuppgifter: Namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser etc.
 • Finansiell information: Bankkontonummer, kreditkortsnummer, lönespecifikationer etc.
 • Medicinsk information: Journaler, diagnoser, recept etc.
 • Interna dokument: Affärsplaner, marknadsföringsstrategier, kundlistor etc.
 • Konfidentiella konversationer: E-postmeddelanden, chattloggar, mötesanteckningar etc.

Att dela sådan information kan leda till identitetsstöld, dataintrång, skada för ditt rykte eller till och med juridiska problem.

Med Copilot kan du vara trygg med att din företagsdata eller vad du en delar är säkert!

LÄS MER!

Vi hjälper dig med Copilot!