08 – 587 196 00

Så undviker ni cyberattacker

Tyvärr är IT-säkerhet något som faller i glömska bland gemene man i verksamheter. Framförallt kanske under senaste året eftersom stor del av vår företagsverksamhet har förflyttats från kontoret till hemmet. Statistik visar att allt fler svenska företag drabbas av cyberattacker och sommaren klassas som en tid då risken för attacker ökar då IT-säkerheten brister. En stor orsak till att företag drabbas av intrång är okunskap hos slutanvändaren. Se till att ni informerar och upplyser era medarbetare om varningstecken att vara uppmärksam på.

It säkerhet företag

Nedan följer råd och tips på hur du kan tänka för att säkerställa företagets IT-säkerhet under sommarledigheten.

Skydda företaget från cyberattacker genom att;

  • Ha en IT-ansvarig som alltid finns tillgänglig för frågor och har översikt över er IT-miljö.
  • Gör inte större uppdateringar av system under sommaren.
  • Informera och utbilda om säkerhetsrutiner till personal och sommarvikarier.
  • Säkerhetskopiera och spara din data korrekt så att de inte går förlorade om din dator mot förmodan skulle bli hackad.
  • Stäng av datorn innan du går på semester. Är den ansluten till ett nätverk, påslagen och obevakad är risken större att den utsätts för hot. 

Okunskap är källan till många problem

Den vanligaste orsaken till cyberattacker är okunskap hos medarbetare. Se till att sätta upp tydliga rutiner, informera och utbilda er personal om IT-säkerhet så minskar ni riskerna att utsättas och undviker cyberattacker mot företaget.

Andra åtgärder kring IT säkerhet företag bör ta tag i

- Ha en tydlig rutin på uppdatering av anställdas lösenord – och förmedla vikten av ett säkert lösenord. Vinter2020 är inte ett säkert lösenord.

- Uppdatera er utrustning kontinuerligt - routrar, virusskydd, brandväggar, applikationer, program etc. Se till att ni bibehåller högsta säkerhet. 

Hur kan man vara proaktiv gällande sin IT-säkerhet på lång sikt?

Med takten företag digitaliseras och att vi arbetar mer och mer på distans krävs en tydlig policy gällande IT-säkerheten. Denna policy ska i sin tur förmedlas med tydlighet till medarbetare så att alla vet vad som gäller.

Skapa riktlinjer och utbilda personal i hur de ska agera, vilka varningstecken att vara uppmärksam mot och vikten av att skydda företags- och användarinformation. Med större kunskap och medvetenhet hos medarbetare skapar ni tätare skyddsnät mot intrång och möjliga identitetsstölder.

Se även till att företaget har någon som ansvarar för dessa frågor, oavsett om det är internt eller externt. Vi kan inte understryka nog vikten av högklassig IT-säkerhet på företag idag. Digitaliseringen ger oss möjligheter att göra mer, men gör oss också mer sårbara. Att drabbas av cyberattacker kan bli dyrt och drabba företag hårt. Precis som ni låser och larmar på kontoret, har översikt över vem som går in och ut så måste ni även ha digitala lås och larm – och se till att era medarbetare arbetar fritt men med varsamhet och medvetenhet.

Hur kan vi hjälpa er?

Ni kanske har en IT ansvarig eller avdelning idag men behöver uppbackning i form av supportering till medarbetare eller dokumentering av miljön? Eller endast har behov av IT-stöd på distans som inte kräver en heltidstjänst på företaget?

Kontorskraft kan hjälpa er med hela eller delar av er IT-miljö.Vi har paketerade tjänster anpassade för att kunna skräddarsys efter era behov. Vi arbetar som en förlängning av er verksamhet och stöttar och hjälper till där ni känner att ni har behov av det.

Microsoft 365 som tjänst

Söker ni en allt-i-ett lösning som hjälper era medarbetare att både arbeta produktivt och säkert? Då har vi en tjänst som passar er. Den moderna arbetsplatsen är en tjänst som innefattar både en Microsoft 365 licens, support och avancerad säkerhet. Läs mer om tjänsten och se till att ni har förutsättningarna att arbeta säkert. 

Våra tjänster