08 – 587 196 00

Nya alternativ till mötesvy i Teams

Microsoft har släppt ytterligare alternativ till mötesvy i Teams. För bättre sammanhållning, en mer nära känsla och förbättrad upplevelse i digitala möten.

En konsekvens av pandemins framfart och övergången till digitala möten har visat sig vara att människor känner sig mer distanserad. Med hjälp av tidigare forskning och en önskan om en känsla av närkontakt skapade Microsoft "Together Mode" i Microsoft Teams. Syftet är att vi som medmänniskor ska kunna få uppfattningen av att vara mer nära varandra, och på så sätt känna oss mer engagerade och energiska när vi är delaktiga i digitala möten.

Together-mode

mötesvy teams

Galleri - Se upp till 49 deltagare samtidigt

mötesvy teams

Så gör du för att få tillgång till de nya mötesvyerna

1. Öppna upp ett Teams fönster
2. Klicka på din egen profilbild och sedan på Sök efter uppdateringar
3. Avsluta applikationen och öppna upp på nytt igen.
4. I nästa möte ska du nu ha alternativen under *** att välja antingen "Galleri" eller Together-mode".

Närhet och sammanhållning påverkar vår effektivitet och produktivitet i arbetet

Med hjälp av forskning om hur vi påverkas av möten med andra människor som visat på att ett ansikte på nära håll kan öka hjärtfrekensen och på så sätt göra oss mer alert och medveten, eller att vi påverkas mer än vad vi tror av att kunna tolka rörelsemönster och ha ostört ögonkontakt med den vi pratar med. Videotröttheten av digitala möten har därför gjort att Microsoft nu släpper nya alternativ till mötesvy i Teams. Galleri och Together mode - som skall hjälpa till att skapa känslan av rum och sammanhållning för mötesdeltagarna.

Lär dig mer om Microsoft Teams

 

Läs mer om våra tjänster