08 – 587 196 00

Arbeta säkert på distans

Vi har gått in i en ny era där distansarbete, eller åtminstone hybridarbete, blir en del av affärsmodellen för majoriteten av verksamheter. Men i en tid där verksamheter tvingats digitaliseras i raketfart, har tyvärr IT-säkerheten blivit lidande och ny kunskap krävs. Hur skapar vi en trygg digital arbetsmiljö där hela verksamheten arbeta säkert på distans?

Molntjänster

 

Nu är kontoret inte en självklar plats för arbete och rutiner förändras. Företagsinformation hanteras annorlunda och det är viktigt att ha tydliga rutiner. Hur ska medarbetare arbeta och vad är viktigt att tänka på när man arbetar på distans.

Vilka säkerhetsåtgärder kan ni göra?

Företaget

 • Riktlinjer för distansarbete 
  Upprätta tydliga riktlinjer för hur ni ska arbeta säkert på distans och informera om de risker som finns och hur dina kollegor ska tänka.
 • Uppkopplingsmöjligheter 
  Se över era nätverksanslutningar och hur dina medarbetare arbetar digitalt. Säkerställ att ni alla arbetar med säkra uppkopplingar.
 • Säkra inloggningar
  Exempelvis tvåstegsverifiering eller VPN-koppling till nätverket. Säkerställ att era medarbetare kan hantera deras inloggningar på ett säkert sätt. Exempel på tvåstegsverifiering hittar du här. 
 • Behörighetsåtgärder 
  Se över interna regelverk gällande delning och tillgång till företagsdata för att säkerställa att företagshemligheter inte hamnar på villovägar.

För dig som arbetar distans

 • Läs säkerhetsrutinerna för distansarbete 
  Vilka säkerhetsrutiner gäller för distansarbete på ditt företag? Håll dig uppdaterad och följ de regler som tagits fram.
 • Uppkoppling 
  Kräver ditt företag att du kopplar upp dig mot företagets egna VPN-tjänst eller använder ni tvåstegsverifiering? Vilka regler finns gällande uppkopplingen? Ditt eget nätverk hemma kan, av olika anledningar, vara osäkert och inte ge företagsinformationen tillräckligt skydd.
 • Spara säkert och förståndigt  
  Kontakta din IT-support för att få råd och stöd om hur du ska spara företagsinformationen på ett säkert sätt.
 • Var uppmärksam för sådant som verkar onormalt
  När du arbetar, var uppmärksam för mail som hör till ovanligheterna eller länkar du inte känner igen. Intrångsförsöken blir fler och sätten de görs på blir allt svårare att avgöra. Läs mer på MSB:s hemsida. 

Skapa ett motståndskraftigt skyddsnät kring er verksamhet

Det är viktigt att skapa en långsiktig hållbar lösning av dom "nödlösningar" som tagits till under de senaste åren. Med vår tjänst "Microsoft 365 som tjänst" kan vi hjälpa er sätta upp en digital verksamhet som är både säker och flexibel. Som specialister på bland annat säkra molnlösningar hjälper vi gärna till att gå igenom de tillgängliga lösningarna som finns och rekommendera sätt ni kan sätta upp er verksamhet i Microsoft 365.

 • Microsoft 365 licens
 • Obegränsad support
 • Migrering/Uppsättning 
 • Långsiktig strategi
 • Säkerhetsskydd

Vi hjälper er med bland annat ovanstående utmaningar för att se till att ni får produktiva arbetsflöden och en IT-infrastruktur att lita på. "Microsoft 365 som tjänst" är en kostnadseffektiv plug-and-play lösning där vi ser till att ni snabbt kommer igång, får en tydligare bild av de tekniska alternativen för er IT-miljö och gör upp en stegvis plan hur ni löpande kan modernisera och säkerställa er IT-miljö.

Vad finns det mer att tänka på?

Ha tydliga riktlinjer och IT-policy  
Skapa tydligare riktlinjer och utbilda medarbetare hur de ska agera, vilka varningstecken man ska vara extra uppmärksam mot och hur de kan hjälpa till att skydda företagsdata och känslig information om verksamheten. Med en bredare kunskap och förståelse hos era medarbetare skapar ni tätare skyddsnät mot intrång.

Support för anställda 
Det är viktigt att veta vem man ska vända sig till för att få stöd och hjälp. Ett alternativ är att ha någon internt som kan arbeta med dessa frågor och skapa förutsättningarna för en säker IT-miljö, alternativt att ni tar hjälp av personer med IT-vana, som en supporttjänst, för att bistå era kunder med den hjälp de behöver, när de behöver den.

Var proaktiva, innan olyckan är framme
Att förlora företagsdata och drabbas av intrång kan bli dyrt och drabba företag hårt. Precis som ni låser och larmar på kontoret, har översikt över vem som går in och ut så måste ni även ha digitala lås och larm – och se till att era medarbetare arbetar fritt men med varsamhet och medvetenhet.

Vi hjälper gärna till!

Vi på Kontorskraft är en certifierade Silver Partner till Microsoft, vilket innebär att vi har expertis och kunskap inom Microsofts tjänster och hur dessa bör anpassas efter svenska företags infrastruktur. Hör av dig till oss om du vill ha mer information, eller boka in en kostnadsfri konsultation tillsammans med oss.

Vill du läsa mer?

Läs mer om våra tjänster