08 – 587 196 00

Så säkrar du din organisations enheter med enhetshantering

Enhetshantering är en viktig del av IT-infrastrukturen för alla organisationer, oavsett storlek. Det handlar om att hantera och kontrollera alla enheter som används av organisationen som till exempel datorer, smartphones, surfplattor, servrar och skrivare.

enhetshantering

Varför är enhetshantering viktigt?

Det finns många anledningar till att enhetshantering är viktigt:

 • Säker filhantering: Dina filer kan sparas automatiskt i SharePoint (via OneDrive) för att säkerställa att du eller företaget inte blir av med viktig data.
 • Säkerhet: Skydda organisationens data genom att se till att alla enheter är uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna och att de har rätt säkerhetsinställningar.
 • Kompatibilitet: Se till att alla enheter är kompatibla med varandra och med organisationens IT-infrastruktur.
 • Effektivitet: Effektivisera IT-avdelningens arbete genom att automatisera många av de uppgifter som är förknippade med hantering av enheter.
 • Kostnadsbesparingar:  Spara pengar genom att förlänga livslängden på enheter och genom att minska antalet IT-incidenter.

Olika typer av enhetshantering

Det finns tre huvudsakliga typer av enhetshantering:

 • On-premises: On-premises innebär att organisationen har all sin enhetshanteringsinfrastruktur på plats.
 • Cloud-baserad: Cloud-baserad innebär att organisationen använder en tredjepartstjänst för att hantera sina enheter.
 • Hybrid: Hybrid är en kombination av on-premises och cloud-baserad enhetshantering.

Vilken typ av enhetshantering är rätt för din organisation?

Den typ av enhetshantering som är rätt för din organisation beror på en rad faktorer, bland annat organisationens storlek, budget och IT-infrastruktur.

Boka möte med oss!

Tips för framgångsrik enhetshantering

Här är några tips för framgångsrik enhetshantering:

 • Ha en tydlig policy för enhetshantering: Policyn bör beskriva vad som är tillåtet och inte tillåtet när det gäller användning av enheter.
 • Använd en lämplig enhetshanteringslösning: Det finns många olika enhetshanteringslösningar tillgängliga, så det är viktigt att välja en som passar din organisations behov.
 • Utbilda dina användare: Det är viktigt att utbilda dina användare om organisationens policy för enhetshantering och hur de ska använda sina enheter på ett säkert och effektivt sätt.
 • Övervaka din enhetshanteringsmiljö: Det är viktigt att regelbundet övervaka din enhetshanteringsmiljö för att se till att den fungerar effektivt.

Vi hjälper dig med din enhetshantering 

Enhetshantering

Microsoft Intune är en molnbaserad lösning för enhetshantering som kan hjälpa dig att hantera enheter på alla plattformar, inklusive Windows, iOS, Android, macOS och Chrome OS. Vi hjälper dig med att:

 • Hålla dina filer i tryggt förvar: I en osäker värld där olyckor kan inträffa när som helst, erbjuder vi en lösning för att säkra dina värdefulla data. Om din enhet skulle gå sönder eller bli stulen, behöver du inte oroa dig. Dina filer är skyddade och väntar säkert på dig online och vid uppstart av nästa enhet.
 • Förenkla enhetsdistributionen: Distribuera och konfigurera dina enheter snabbt och enkelt, oavsett var användarna befinner sig.
 • Skydda dina enheter: Skydda dina enheter från hot med hjälp av inbyggda säkerhetsfunktioner som villkorsstyrd åtkomst, kryptering och appskydd.
 • Hantera appar: Hantera vilka appar som kan installeras på dina enheter och kontrollera hur de används.
 • Skydda företagsdata: Skydda företagsdata på dina enheter med hjälp av funktioner som dataläckageförhindrande (DLP) och selektivt radering.
 • Felsöka och övervaka enheter: Felsöka problem med dina enheter på distans och övervaka deras prestanda.

Intune är en komplett lösning för enhetshantering som kan hjälpa dig att förbättra säkerheten, öka produktiviteten och sänka kostnaderna.

Kontakta oss

LÄS MER!