08 – 587 196 00

Skapa mötespolicy i Microsoft Teams

mötespolicy i teams

Hantera och skapa mötespolicys för Teams-möten

I Teams kan du som administratör hantera mötespolicys för att kontrollera och påverka hur upplevelsen blir för dina mötesdeltagare. Du kan exempelvis reglera användning av ljud och video samt vad en mötesdeltagare har tillåtelse att dela och inte. Såhär kommer du igång med mötespolicys.

Skapa en anpassad mötespolicy

(Förutsätter att du har administratörsrättigheter. Om inte, kontakta IT-ansvarig för hjälp)
1.  Navigera till er office portal i webbläsaren. Till vänster i menyn klickar du på Teams-ikonen.
2. Gå vidare till möten och klicka på Mötespolicys.
3. Väl "Lägg till"
4. Ange ett namn och en beskrivning för policyn. Namnet kan inte innehålla specialtecken eller vara längre än 64 tecken.
5.  Välj de inställningar du vill ha.
6. Klicka på Spara .

Exempelvis om man inte vill tillåta alla möjligheten att spela in ett videomöte. Då kan du enkelt skapa restriktioner som tar bort den funktionen för tilldelade användare.

(Notering: En användare kan endast ha en mötespolicy tilldelad till sig)

Redigera en mötespolicy

Du kan redigera den globala policyn i alla anpassade policyer som du skapar.

1. Gå till företagets office-portal.
2. Gå till vänster i Microsoft Teams admincenter, gå till Möten > Mötespolicy .
3. Välj policyn genom att klicka till vänster om policynamnet och klicka sedan på Redigera .
4. Gör de ändringar du önskar.
5. Klicka på Spara .

Vill du radera en mötespolicy?

För att radera en mötespolicy krävs att ingen användare är tilldelad denna policy, annars går den inte att ta bort. För att ta bort en policy måste du därför ge alla användare en annan policy för att sedan kunna radera den policy du önskar att ta bort.

För mer information, besök Microsofts egna Learning platform. 

Källa: Microsoft

 

Läs mer

Läs mer om våra tjänster

microsoft teams icon

Vill du få senaste nytt om Microsoft Teams?
Registrera dig för vårt nyhetsbrev så får du alltid information om nya funktioner!