08 – 587 196 00

Starka lösenord skyddar företaget från intrång

intrång lösenord
Undersökningar visar att av 4 av 5 svenskar är oroliga för digitala intrång. Samma undersökning visar också att vi svenskar missköter oss rejält när det gäller inloggningssäkerhet.

Brukar du också spara dina lösenord automatiskt på olika plattformar, och kanske använder samma lösenord på alla eller delvis alla konton du använder? Endast byter om du glömt bort ett lösenord? Då är du inte ensam. Trots att undersökningar visar att 80 % är rädda för intrång så gör vi oftast ingenting åt oron.

Använd denna fakta och titta på er verksamhet. Hur ser rutinerna ut på arbetsplatsen? 2019 ökade IT-brottsligheten till 29% och 14 % av de intrång som gjordes kunde härledas till orsaken ID-kapning. Hur pass viktig är er företagsdata och skyddet av den? Eller för den delen den dagliga verksamheten. Vad händer när en kollega blir ID-kapad eller utsatt för intrång som gör det omöjligt att använda sin dator?

Orsaken till många intrång beror på okunskap hos användaren och okomplicerade lösenord. Vi förespråkar därför att upprätta en tydlig IT-policy inom företaget, utbilda och informera medarbetare och se till att detta efterföljs.

Till att börja med kan det vara bra att kolla på följande

-       Införskaffa tvåfaktorsautentisering för inloggning till vitala informationssystem.
-       Sätt policys som tvingar användaren till ett längre mer avancerat lösenord än Hösten2020.
-       Ha som rutin att medarbetare ska ändra sina lösenord kontinuerligt.
-       Använd systemstöd som kan begränsa tillgång och behörighet för respektive program.
-        Se över verksamheten och kartlägg behörigheter till olika system bland medarbetare för ökad kontroll.

lösenord intrång
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs även vår tidigare artikel ”Så skyddar ni er mot cybersäkerhet”

Läs mer om våra tjänster