08 – 587 196 00

Xerox Workplace Cloud

Xerox Workplace Cloud är en pullprint lösning som gör att ni får en förenklad hantering av era utskrifter, mer effektiva arbetsflöden och säkrare utskriftshantering.

  • Ni får bredare kontroll över utskriftsmängd och kostnader
  • Ökad säkerhet med personlig single-sign on metod
  • Flexibla utskrifter till alla skrivare som är fjärranslutna till ett nätverk
  • Mer miljövänligt med minskad pappersförbrukning
Jag vill veta mer

Varför välja Xerox Workplace Cloud?

Syftet med en pullprint lösning är att göra utskrifterna knutna till personen. Varför är detta fördelaktigt? Jo för att på så sätt blir det lätt för en användare att lägga sina utskrifter på kö till valfri skrivare där hen sedan väljer att skriva ut, det är enklare att utgöra vilka delar av verksamheten som kräver mest utskriftskostnader och det gör det mer säkert eftersom risken att ett dokument hamnar i fel händer blir minimala.

Läs mer om Xerox Workplace Cloud på Xerox hemsida. 

Nyckelfunktioner

Fler tjänster

Hör av dig!

Vi förespråkar alltid en dialog för att tillsammans komma fram till vad just ni behöver. Tveka inte att höra av dig och boka ett första möte tillsammans med oss. Vi ser fram emot att höra från dig!