08 – 587 196 00

Synliggör säkerhetsbrister
och ger aktiv handlingsplan

Microsoft 365 plattformen 

Hotbilden mot våra digitala miljöer utvecklas och förändras konstant och det kan vara svårt att veta huruvida man har säkrat upp sin verksamhet i Microsoft 365 plattformen.

Därför erbjuder vi en enkel men djupanalytisk workshop där vi går igenom er nuvarande IT-miljö för att synliggöra potentiella brister och skapa en åtgärdsplan för att ni ska få en så säker miljö som möjligt att arbeta i.

  • Tid: 1 timmar
  • Var: Hos er, online eller hos oss på Kontorskraft

Ingår

  • Anpassad rapport för er verksamhet
  • Överblick över nuvarande situation
  • Identifiering av säkerhetsbrister
  • Rekommenderade säkerhetsåtgärder
  • Skräddarsydd handlingsplan
  • Utförs av certifierad rådgivare

 

Efter vår workshop

Med insikter från denna workshopen kommer ni att kunna sätta en handlingsplan för att öka säkerheten kring er verksamhet och säkerställa erat skydd för framtidens cyberhot.

Microsoft Silver Partner

Vi på Kontorskraft är certifierade som Microsoft Silverpartner inom Small and Midmarket Cloud Solutions.

Vi strävar ständigt efter att utvecklas och förbättra vår kompetens och expertis inom Microsofts tjänster för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta dig som kund. Att uppnå ett Silver-partnerskap innebär att vi har utbildat oss inom Microsofts tjänster, certifierat oss utifrån våra kunskaper och har därmed förtroendet och auktoriteten att leverera, stödja och hjälpa våra kunder i deras Microsoft miljöer.

Hör av dig så berättar vi mer!