08 – 587 196 00

Microsoft Forms – Enklare mätning av feedback och insamling av data

Är du i behov av att samla in och analysera data genom enkäter och formulär online? Microsoft Forms är ett kostnadsfritt verktyg som ingår i Microsoft 365. Det gör det enkelt att skapa och distribuera formulär, enkäter och quiz. Forms kan användas för en mängd olika ändamål, bland annat:

  • Samla in feedback från kunder eller medarbetare
  • För statistik eller mät resultat
  • Arbeta tillsammans med andra på att skapa formulär

Hur kan Microsoft Forms hjälpa ditt företag?

Forms kan vara ett värdefullt verktyg för företag av alla storlekar. Här är några exempel på hur Forms kan användas:

  • Kundfeedback: Använd Forms för att samla in feedback från kunder om dina produkter eller tjänster. Detta kan hjälpa dig att identifiera problem, förbättra din kundtjänst eller helt enkelt få en bättre förståelse för vad dina kunder vill ha.
  • Medarbetarfeedback: Använd Forms för att samla in feedback från medarbetare om din arbetsplatskultur, dina processer eller dina produkter. Detta kan hjälpa dig att skapa ett mer engagerande och produktivt arbetsliv för dina medarbetare.
  • Enkäter: Använd Forms för att skapa enkäter om en mängd olika ämnen. Detta kan vara ett bra sätt att samla in data.
  • Quiz: Använd Forms för att skapa quiz för att testa dina medarbetares kunskaper eller för att lära ut nya saker.

Hur skapar du ett formulär med Forms?

Att skapa ett formulär med Forms är enkelt. Du kan välja mellan en mängd olika mallar eller börja från scratch. När du har skapat ditt formulär kan du lägga till frågor, välja svarsalternativ och anpassa utseendet på ditt formulär. Skapa ett formulär med Forms! 

Hur distribuerar du ett formulär?

När du har skapat ditt formulär kan du distribuera det på en mängd olika sätt. Du kan dela det via e-post, sociala medier eller integrera det med din webbplats.

Samla in och analysera data i Microsoft Forms

När svar samlas in i Microsoft Forms kan användare enkelt se sammanställningar och sammanfattningar av svaren i realtid. Resultaten kan exporteras till Excel eller andra program för vidare analys och bearbetning. Microsoft Forms är användbart för att genomföra undersökningar, samla in feedback, organisera evenemang och mycket mer. Det är en användarvänlig och effektiv plattform för att samla in och analysera data från olika källor.

Vem kan använda sig av Microsoft Forms?

Microsoft Forms är tillgängligt för användare av Microsoft 365 och Office 365. Det betyder att om du har på Microsoft 365 licens eller Office 365, kan du dra nytta av Microsoft Forms.

microsoft forms

Anpassat för alla roller

Oavsett vilken roll du har är verktyget anpassat för att göra din uppgift enklare och mer effektiv.
Några förslag på roller:

Lärare och Utbildare:

- Skapa quiz och tester för elever.
- Samla in feedback från elever.
- Organisera evenemang och undersökningar för klassaktiviteter.

Företagschefer och HR-personal:

- Utföra anställningsundersökningar och utvärderingar.
- Samla in feedback från anställda.
- Organisera företagsevenemang och utbildningar.

Projektledare:

- Skapa formulär för projektplanering och utvärdering.
- Samla in åsikter och förslag från teammedlemmar.
- Genomföra projektutvärderingar och retrospektiv.

Marknadsförare:

- Samla in kundfeedback och marknadsundersökningar.
- Organisera evenemang och konferenser.
- Skapa anpassade formulär för marknadsföringskampanjer.

Evenemangsdeltagare:

- Delta i evenemang genom att svara på inbjudningsformulär.
- Ge feedback och dela erfarenheter efter evenemanget.

Allmänna användare:

- Använda formulär för personlig användning, som t.ex. att organisera sammankomster, fester eller undersökningar.

LÄS MER!

 

Prova Microsoft Forms här!