08 – 587 196 00

Microsoft Secure Score – Skydda din Microsoft 365 miljö

Microsoft Secure Score är ett verktyg från Microsoft som hjälper företag att mäta och höja säkerheten i deras Microsoft 365-miljö. Det ger en översikt över säkerhetspolicyer och konfigurationer som är aktiva i organisationen och ger tips om hur man kan höja säkerheten ytterligare.microsoft secure score

Hur fungerar det?

Det fungerar genom att organisationen får poäng för olika säkerhetsåtgärder som utförs enligt Microsoft best practice. Ju fler åtgärder och konfigurationer som är aktiva, desto högre poäng får organisationen. Det ger en tydlig bild av hur säker organisationens Microsoft 365-miljö är och vad som behöver göras för att höja säkerheten.

Vad kan Microsoft Secure Score hjälpa till med?

Verktyget hjälper organisationer att identifiera möjliga sårbarheter och hjälper till att hålla kontroll över säkerheten i deras Microsoft 365-miljö. Det ger också möjlighet för organisationer att jämföra sin säkerhet med andra organisationer i samma bransch eller med liknande storlek.

Microsoft secure score data

Läs mer om Microsoft 365 som tjänst

Varför är Microsoft Secure Score viktigt?

Microsoft Secure Score är ett viktigt verktyg för företag som vill hålla koll på och öka säkerheten i deras Microsoft 365-miljö, samt få insikter om vad som behöver göras för att höja säkerheten ytterligare.

Varför du bör mäta din miljö

Det finns flera anledningar till varför man bör mäta sin Microsoft Secure Score. En av de främsta är att det hjälper till att identifiera sårbarheter och känsliga data i organisationen, så att man kan vidta åtgärder för att skydda dem. Detta kan inkludera att implementera säkerhetskontroller, såsom multifaktor autentisering och kryptering av data. En annan anledning är att det hjälper organisationen att uppfylla olika säkerhets och compliance-krav, såsom GDPR och HIPAA. Det kan också hjälpa till att förbättra organisationens allmänna säkerhet och minska risken för cyberattacker. Mätningen kan också hjälpa till att identifiera eventuella svagheter i organisationens säkerhetsinfrastruktur och hjälpa till att fastställa mål för säkerhetsförbättringar.

Hur du kan höja din Secure Score

  • Utför en säkerhetsbedömning och identifiera potentiella sårbarheter
  • Implementera rekommenderade säkerhetsåtgärder för att hantera sårbarheterna
  • Använd Azure Active Directory, Azure Information Protection, Azure Advanced Threat Protection och Microsoft Cloud App Security för att skydda ditt nätverk och data.
  • Uppdatera och testa dina säkerhetsåtgärder regelbundet
  • Utbilda dina anställda om säkerhet och uppmuntra dem att följa säkerhetspolicy och rutiner.

Detta kan ta tid och kräver en kontinuerlig insats för att hålla säkerhetspoängen hög.

Vi hjälper er

Vi erbjuder tjänster för att hjälpa företag att öka säkerheten. Detta innebär att vi erbjuder säkerhetsrådgivning, hjälp med att implementera säkerhetsåtgärder, integrera Azure-tjänster, genomföra uppföljning och underhåll. Genom att använda våra tjänster kan företag höja sin Secure Score och öka säkerheten på bolaget, samtidigt som det minskar risken för säkerhetsincidenter.

Vill ni få en kostnadsfri säkerhetsbedömning av er Microsoft 365 miljö?  Vi hjälper gärna till och går igenom hur er miljö ser ut och vad det finns för sårbarheter på just ert företag.

Läs mer

 

Kostnadsfri säkerhetsbedömning