08 – 587 196 00

Så skyddar du dig och ditt företag mot cyberattacker

cyberattacker

Cyberattacker kan vara individer eller grupper som utför olika typer av cyberbrott, såsom dataintrång, distribuerade avledningsangrepp, ransomware angrepp, phishing försök och andra typer av skadliga aktiviteter på internet. Det kan inkludera såväl enskilda hackare som professionella kriminella organisationer.

Phishing är en av de vanligaste typerna av cyberattacker. Det innebär att attackeraren skickar e-post eller textmeddelanden som ser ut att komma från en pålitlig källa, som en bank eller en myndighet, och uppmanar mottagaren att klicka på en länk eller lämna över personlig information. Dessa försök kan också ske via sociala medier eller genom falska webbplatser som liknar de äkta. Målet är ofta att få tillgång till användarnas konton, känsliga information eller finansiella detaljer.

Cyberattacker och Sverige

Vi är redan, och kommer att fortsätta att vara beroende av digitala lösningar. Alla nätverk och enheter som är anslutna till Internet attackeras ständigt, men angriparnas mål, resurser och metoder varierar kraftigt. Dessutom befinner vi oss i skrivande stund mitt i ett fullskaligt krig i Europa.

Endast genom goda säkerhetsåtgärder och en viss vaksamhet kan vi förhindra och stoppa de attacker som fiender dagligen försöker genomföra mot enskilda personer, företag och särskilt viktiga samhällsfunktioner. Det finns goda insatser och kunskaper på olika områden, men som samhälle släpar vi efter.

Under 2022 ökade cyberattacker med 38 procent  jämfört med  2021. Det mest utsatta i Sverige var statliga och militära mål som hade ett snitt på 1440 attacker per vecka. Man ska vara medveten om att inte bara stora företag och myndigheter blir attackerade utan även små och mellan stora företag kan var måltavlor för cyberattacker, vilket kan ge förödande konsekvenser.

Brist på relevant kompetens inom cybersäkerhet är ett samhällsproblem

Vanliga sårbarheter inom cybersäkerhet:

 • Felaktig konfiguration av system och nätverk
 • Outdated mjukvara och operativsystem
 • Social engineering angrepp (t.ex. phishing)
 • Skadliga mjukvaror som virus och malware
 • Brister i tillgänglighets kontrollen (t.ex. otillräcklig autentisering)
 • Brister i dataintegritet (t.ex. obehörig ändring av data)
 • Brister i sekretess (t.ex. obehörig åtkomst till känslig information)
 • Brister i tillgänglighet (t.ex. DDoS-angrepp)
 • Brister i återställning (t.ex. otillräcklig backup och återställning av data)

Varför är cybersäkerhet viktigt?

Idag arbetar och integrerar människor online och är uppkopplade mer än någonsin. Cybersäkerhet möjliggör produktivitet och innovation så att man kan kommunicera med varandra i olika tidszoner och få tillgång till viktig information var som helst när som helst. För att minska risken för attacker bör man ha rätt lösning och processer som organisationer kan använda för att kunna kommunicera utan att bli drabbade.

Skydda ert företag från cyberattacker:

Det är flera företag som inte riktigt känner sig säkra på hur de ska skydda sig därför har vi tagit fram 10 punkter som kan hjälpa er som företag och skydda er verksamhet mot cyberattacker.

Vad ni som företag kan göra för att skydda er mot cyberattacker:

 1. Implementera en säkerhetspolicy och se till att alla anställda följer den.
 2. Utbilda personalen om säkerhet och hur man undviker och hanterar cyberattacker.
 3. Använd brandväggar och antivirusprogram för att skydda alla datorer och nätverk.
 4. Använd starka och unika lösenord och ändra dem regelbundet.
 5. Aktivera tvåfaktorsautentisering för att förhindra obehörig åtkomst till dina konton.
 6. Använd åtkomstkontroll för att begränsa åtkomst till känsliga data och system.
 7. Utför regelbundna säkerhetskontroller och övervakning av nätverket för att identifiera och hantera eventuella hot.
 8. Ha en incidenthanteringsplan för att hantera och återställa systemet i händelse av en attack.
 9. Och ha rutiner för säkerhetskopiering av data för att kunna återställa viktiga data om det skulle behövas.
 10. Och såklart, företag bör också tänka på att ha en incident response plan och säkerhetskontrakt med erfarna säkerhetsföretag som kan hjälpa till om det inträffar en attack.

Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera och revidera dessa åtgärder för att hålla jämna steg med utvecklingen av cyberhot

Läs mer

Källa: NCSC

 

Få en kostnadsfri säkerhetsbedömning